Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

السنة التأهيلية

السنة التأهيلية للطلاب والطالبات الصم وضعاف السمع 

تهدف السنة التأهيلية إلى تقوية الجوانب اللغوية لديهم قبل التحاقهم ببرامج التعليم العالي، مع توفير الخدمات المساندة بجميع أنواعها داخل قاعات المحاضرات وخارجها. كما تعمل على تهيئة الانتقال من بيئة التعليم الثانوي إلى بيئة التعليم العالي.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

Last updated on : January 12, 2023 1:55am